Kontinuální integrace – lék na lidské chyby v deploymentu – autor: Pavel Ducho

Kontinuální integrace je nutný doplněk vývoje, který za pomocí automatizace a standardizace pomáhá efektivně předcházet chybám při nasazování aplikací do provozu.

Verzovací systém a webintegrační projekty – autor: Pavel Ducho

Proč využití verzovacího systému zvyšuje kvalitu vývoje web integračního projektu? Jaké jsou výhody použití verzovacího systému a jeho celkový vliv na vývoj?

Výhody kontinuální integrace a automatizovaného deploymentu z pohledu webové integrace – autoři: Pavel Ducho, Tomáš Zajíček

Jakkoli volba konkrétních nástrojů podporujících implementaci principu kontinuální integrace do organizace zabývající se vývojem není nijak spojena s kontinuální integrací jako takovou, v dalším výkladu se přidržíme terminologie verzovacího systému Git, verzovacího workflow Git flow a principů sémantického verzování.

Zavedení systému kontinuální integrace (CI) do praxe 1/2 – autor: Pavel Ducho

Praktické přednosti a úskalí zavedení systému kontinuální integrace (CI) nejen do prostředí webového integrátora aneb co jde snadno a co hůř, na co je nutné dát si pozor, ať se již jedná o nástroje, nebo lidi.

Zavedení systému kontinuální integrace (CI) do praxe 2/2 – autor: Pavel Ducho

Systémů pro zaznamenávání úkolů, tvorbu dokumentace, komunikaci v týmu a deployment existuje celá řada. V druhém dílu článku se podíváme, jak z nich udělat tým spolupracujících pomocníků. Využitím vzájemného propojení nástrojů, které jinak fungují zcela samostatně, můžete získat opravdu hodně.